Oncologisch voetzorgverlener

 

Een Oncologisch Voetzorgverlener (OVV)/Medisch pedicure oncologie  (MPO) verleent veilige voetzorg en neemt preventieve maatregelen om de voeten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.

Met deze voetverzorging wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund. Deze vorm van voetzorg wordt altijd verleend in afstemming met het behandelteam.

Om als behandelaar bewust te worden van de implicaties van de ziekte kanker en van de gevolgen van behandeling ervan is een gedegen opleiding noodzakelijk, alleen een workshop is niet voldoende!

Een OVV heeft een uitgebreide scholing gehad en stages gelopen. Mijn stages hebben plaatsgevonden op de volgende locaties:

  • Elkerliek ziekenhuis te Helmond; afdeling oncologie
  • Allround Nieuwetijds Oncologisch Centrum  te Helmond
  • Inloophuis de Cirkel te Helmond
  • Hospice De Ark, Roermond
  • Gezondheidscentrum Leonardus; Fysiotherapie Leonardus, aandachtsgebied Oncologische fysiotherapie.

Dit alles zodat de OVV/MPO (medisch pedicure oncologie) een veilige en doelmatig voetzorgverleningstraject in kan zetten, in afstemming met de behandelend arts.

Een OVV pedicure is te vinden op de volgende websites:

www.verwijsgidskanker.nl   

www.oncofoot.com

Mijn diploma heb ik laten aanpassen in Medisch pedicure oncologie (MPO), reden waarom ik niet geregistreerd ben op bovengenoemde websites.